Please find our new website here: www.gls-group.eu
wersja standardowa
wersja rozszerzona

Tracking & Tracing (wersja standardowa)

Możliwe jest śledzenie maksymalnie pięciu paczek jednocześnie.

Kryteria wyszukiwania: Wszystkie paczki  Paczki niedoręczone  Paczki dostarczone

Numer paczki (pierwsze 11 cyfr):
 
Numer paczki:
  

  

  
Uwaga!
Korzystanie z usług Track & Trace jest dozwolone jedynie w celu śledzenia drogi przesyłek nadanych przez korzystającego z usługi lub w jego imieniu. Korzystanie z track& trace w innym celu jest zabronione.